Första hjälparen

En sjukvårdskurs för att hantera det första skadeläget med skador som kan framträda i friluftslivet och vardagen. Var förberedd när det oväntade inträffar. Med stort fokus på LC-ABCDE, stora blödningar , allmän nedkylning, åtgärder vid mat- och vätskebrist. LC-ABCDE används som hjälp vid omhändertagande av skada, en mera avancerad form av L-ABC. Denna kurs passar för alla som på ett eller annat sätt vistas ute i naturen oberoende av förkunskaper.

Kursen kommer äga rum 2023. Mer information kommer…