Möt Magnus

”Det finns bara en person i livet som du alltid kan lita på vad som än händer – dig själv”

 

Magnus de Besche är uppvuxen i Dalarna och bor nu i Täby. Blev 2018 egenföretagare inom marknadsanalys och friluftsliv. Magnus största drivkraft i livet är att alltid sikta framåt mot nya mål och utmaningar. Instruktör i Svenska Överlevnadssällskapet och certifierad överlevnadsintruktör i Estland. Magnus har även en militär bakgrund. Sex gånger har han deltagit i en krävande militärtaktisk överlevnadstävling i Estlands träskmarker.
Magnus har en svårförklarad förkärlek till att ständigt utsätta sig själv för ytterst krävande situationer för både kropp och psyke. Med över 100 svältdygn i bagaget har han genom åren fått värdefull kunskap som inte alltid står i de överlevnadsböcker som finns. Som längst har han varit 14 dagar i sträck utan mat och utrustning. Han har agerat som försökskanin och testpilot i flera forskningar genomförda av läkare knutna till överlevnadssällskapet.

Kontakt: magnus@huttra.se

Möt Erik

”Du kan aldrig förändra någon annan människa än dig själv”
”Det är bara den late som fryser”

 

Erik Palmqvist har ett starkt intresse för skog och människor och arbetat i olika roller inom företag och organisationer med att utveckla tjänster, processer och människor. Erik är utbildad skogsingenjör på Sveriges Lantbruksuniversitet samt EMP, Executive Management Program på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erik har sedan mitten av 1990-talet varit i engagerad i Svenska Överlevnadsällskapet och har därigenom en lång och varierande erfarenhet av tillämpad överlevnad, som han gärna delar med sig av.  Han är även utbildad och cerifierad överlevnadsintruktör i Estland. Vidare arbetar han sedan flera år som handledare i försvarshögskolans ledarskapsutbildningskoncept UGL (Utveckling gruppledare). För Erik finns bara möjligheter och det inspirerar att i varje situation hantera process och uppgift parallellt med varandra.

Möt Jenny

”Dare to be different”

 

Jenny Johansson bor i Örebro och jobbar som idrottslärare. Hon spenderar mycket av sin fritid ute i naturen. Har varit Hemvärnssjukvårdare i ca 10 år och varit Första hjälpare inom röda korset. Instruktör i Civilförsvarsförbundet inom olika områden bl.a. krisberedslap och HLR. Jenny är aktiv i friluftsfrämjandet, som ledare och har också en gedigen pedagogisk bakgrund  i utomhuspedagogik, läst ett antal kurser på universitetet. Gått strapatskurs/överlevnadskurs, Svenska Överlevnadssällskapet. Har gått några kurser inom försvarsutbildarna/ Olika överlevnadskurser.  Granen – Sommar. Överlevnad – urban miljö. Vintertjänst. UGL . 

Möt Henrik

”Få har dött av att kämpa vidare, fler däremot av att ge upp”

 

Henrik Toresson från Hallsberg jobbar som gymnasielärare i biologi, naturkunskap och kemi. Med sin pedagogiska bakgrund brinner han för att se elever och deltagare lära sig och växa som människor. Henrik har i många år haft överlevnad som intresse och har plöjt igenom mängder av kurser och litteratur inom ämnet. Han har genom Svenska överlevnadssällskapet varit med på kurser i både skog och bebyggelse, sommar som vinter. Svält och kyla har varit högst påtagligt och han är van med svåra förhållanden. Som orienterare så trivs han med karta och kompass och utbildar i hur man navigerar i terrängen.

Möt Jonas

”Det beror på”

 

Jonas Marjamaa bor och arbetar i Örebro som Säkerhetskonsult. Han är nyfiken på ny kunskap som få och försöker hela tiden lära sig nytt och slå hål på gamla myter inom överlevnad. Tycker om att utsätta sig själv för prövningar. Är en välkänd profil när det kommer till överlevnad och hur man förbereder sig om en katastrof skulle inträffa. Han är flitigt intervjuad i tidningar och i radio. Jonas är kunnig hur kroppen reagerar i en akut överlevnadssituation. Han utbildar även inom akut omhändertagande/första hjälpen.
Instruktör i Svenska Överlevnadssällskapet, handledare överlevnad Försvarsmakten, instruktör Civilförsvarsförbundet och utbildad och certifierad överlevnadsintruktör i Estland. Jonas har en särskild förkärlek till kyla, snö och vinter, om det ska vara varmt så ska det vara varmare än 50 grader. Fem gånger har han deltagit i en krävande militärtaktisk överlevnadstävling i Estlands träskmarker.

Möt Christer

”If you are standing all alone, far away from home and far away from the beaten tracks, don´t feel lost, you might be just fucking right! – Anneli Wester”

 

Christer Thunell hittar vi i Kumla. Verksam i Svenska överlevnadssällskapet sedan många år och även instruktör där. Har en lång och gedigen bakgrund inom överlevnad och friluftsliv med en stor passion för matlagning i fält. Han är även instruktör i Civilförsvarsförbundet där han utbildar i krisberedskap, akut omhändertagande/första hjälpen och HLR.