Coachen

Coachen är ett skräddarsytt personligt upplägg efter dina önskemål på tema överlevnad och friluftssäkerhet. Under 24 timmar får du en till två av våra instruktörers fulla uppmärksamhet. Dialog och samtal är i fokus istället för traditionell kurs med många deltagare. Du bestämmer nivån på detta dygn och vad du vill att vi lägger störst vikt vid. Vi kan köra dig i totalt i botten där du utsätts för flera utmaningar och minimalt med mat och sömn. Eller så lägger vi mer fokus på grundläggande kunskaper i lugn och ro där lagom mängd mat och sömn ingår. Eller så har du redan viss erfarenhet och är mer i behov av ett bollplank att utväxla idéer kring samt testa saker du är nyfiken på under ordnade former. Coachen är för en enskild person eller ett sällskap på max 2-4 personer. Vi spikar upplägget efter samtal med dig. Plats: Vi kommer till dig/er eller så utgår vi från någon av våra basstationer. Anmäl intresse här så kontaktar vi dig.