Vägvisaren

Kan du läsa en karta? Behärskar du en kompass till fullo? Känner du dig trygg hur en GPS fungerar? Kan du ange var du befinner dig med hjälp av koordinater? Kan du läsa av en terräng runt omkring dig? Kan du orientera dig med hjälp av naturtecken? Behärskar du att ta dig fram i mörker? Vet du hur man skall göra för att hitta dricksvatten? Om svaret är nej på någon eller några av dessa frågor så kommer här kursen för dig. I samarbete med Svenska Överlevnadssällskapet arrangererar Huttra Survival Training en annorlunda kurs i orientering under fyra dagar där du får öva i det magiskt vackra Kilsbergen ett par mil från Örebro.

De flesta av oss har någon gång orienterat. Men få av oss har ägnat en längre tid åt att verkligen träna på det, så att vi kan behärska det till fullo. Här ges du den möjligheten genom både teoripass och praktiska övningar. Den här kursen vänder sig både till nybörjare och till mer erfarna som vill fräscha upp sina kunskaper.

Nästa kursdatum: 30 maj-2 juni 2019