Navigatören

Navigatören är vår fortsättningskurs för dig som har genomfört Vägvisaren eller dig som redan har en del erfarenhet av orientering. Har du grundkunskaperna inom orientering så får du här testa din orienteringsförmåga under mer krävande förhållanden 0ch du får den typen av kunskaper om förflyttning som orienteringsklubbar oftast inte lär ut. Under tre dagar skall du ta dig till ett antal kontrollstationer. Ni kommer utsättas för en del prövningar mellan kontrollerna. Varje kväll samlas vi i ett nattläger där vi äter middag och går igenom dagen. Efter frukost nästa dag går ni vidare mot nästa kontrollpunkt. 

Det kommer finnas en lättare och en svårare väg till kontrollstationerna för att alla skall känna att denna kurs är lämplig att gå. 

Moment som  ingår: Orienteringsteknik, nattorientering, använda gps (waypoints, ruttplanering och praktisk teknik), tekniker för att tackla de flesta hinder man kan stöta på under förflyttning, tips på hur du improviserar om du förlorat viktig navigationsutrustning samt förebyggande och omhändertagande av marschskador.

Nästa kurstillfälle 1-3 november 2019