Kickoffen

Ett udda men väldigt uppskattat inslag på en kickoff eller konferens, kan vara att ha ett överlevnadsdygn med begränsad utrustning, mat och vätska. Du och dina kollegor får ett minne för livet och lär er mycket om er själva och hur gruppen fungerar i en utsatt situation i en extrem och ovanlig miljö. Du kommer att se på dina kollegor på ett nytt sätt efter detta dygn. Vi lovar.

Du överlåter gruppen till oss under 24 timmar. Efter det så kan vi erbjuda ett dygn där vi byter ut överlevnad mot vällevnad där relax, spa, bastu, god mat/dryck och logi inomhus ingår. Vi kan även erbjuda lokaler för konferens om ni vill ha lite tid för er själva före eller efter överlevnadsdygnet.